Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
08 stycznia 2019
CENTRUM SZKOLENIA WOT W TORUNIU - NABÓR
Informujemy, że od dnia 11 stycznia 2019 r. (w każdy piątek) w Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu odbędą się kwalifikacje.


 

 

 

 

 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywać się będą w każdy piątek począwszy od dnia 11.01.2019r. w godz. 8.30 - 12.00. w kompleksie koszarowym przy ul. Piastowskiej 2-7 w Toruniu (wejście od ul. Dobrzyńskiej).

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie z ramienia CSWOT zostali wyznaczeni:

 - ppłk Tomasz Chełminiak (tel. 261-432-605);

 - mjr Damian KAMIŃSKI (tel. 261-432-612).

Poniżej zamieszczam wykaz stanowisk na które poszukuje się kandydatów w ww. JW: 

 1) Oficer prasowy : SW54E01, STE:por/kpt, U: 12A/13;

 2) Oficer sekcji wychowawczej : SW52A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 3) Oficer sekcji logistycznej : SW38B05, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 4) Oficer sekcji personalnej : SW54B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 5) Oficer sekcji operacyjnej : SW54E01, STE:por/kpt, U: 12A/13;

 6) Szef sekcji ochrony informacji niejawnych : SW54D01, STE:por/kpt, U: 12A/13;

 7) Oficer sekcji planowania i programowania : SW20B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 8) Kierownik zespołu analiz : SW20B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 9) kierownik zespołu ds. opracowania kursów : SW20B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 10) kierownik zespołu ds. administrowania kursami : SW20B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 11) wykładowca cyklu taktyki i szkolenia ogólnowojskowego : SW20B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 12) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW34A03, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 13) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW34A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 14) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW36A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 15) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW32A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 16) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW40A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 17) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW40A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 18) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW28B01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 19) wykładowca cyklu szkolenia specjalistycznego : SW38A01/38T01, STE:por/kpt, U: 12A/13A;

 20) dowódca kompanii zabezpieczenia : SW20B01/38A01, STE:por/kpt, U: 12A/13A.

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl