Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DOKUMENTY
 1. Wniosek o powołanie do korpusu szeregowych zawodowych
 2. Życiorys
 3. Sprawozdanie statystyczne o stanie pojazdów i maszyn PM-
 4. Wniosek o zawarcie kontraktu NSR
 5. Wniosek o powołanie do Służby Przygotowawczej
 6. Wniosek ochotnika o ćwiczenia (kurs)
 7. Wniosek o duplikat książeczki wojskowej
 8. Wniosek o odbycie okresowej służby wojskowej
 9. Wniosek o wydanie zaświadczenia (Wniosek o wydanie
 10. Zaświadczenia o stosunku do służby wojskowej)
 11. Wniosek o ponowną komisję lekarską (skierowanie do TWKL)
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego udział w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej
 13. Wniosek o zezwolenie na noszenie umundurowania
 14. Wniosek o powołanie do terytorialnej słuzby wojskowej
 15. Wniosek o powołanie do służby kandydackiej
 16. Kwestionariusz osobowy
 17. Wniosek o wydanie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 18. Wniosek o ochotnicze powołanie na przeszkolenie kursowe kadry rezerwy
 19. Wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych Legii Akademickiej
 20. Wniosek o powołanie do korpusu oficerów zawodowych
 21. Wniosek o powołanie do korpusu podoficerów zawodowych
 22. Wniosek o powołanie do korpusu szeregowych zawodowych
 23. Wykaz stawek ryczałtu za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych

Opłatę za wydanie duplikatu książeczki wojskowej należu uiścić na konto:
Odbiorca: URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW M. ST. WARSZAWA
Numer konta: 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
Kwota przelewu: 28,00 PLN
Tytuł przelewu: OPŁATA ZA WYDANIE KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl