Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WKU WARSZAWA-MOKOTÓW

 

mapka z dojazdem do WKU:


 

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:30 – 17:00
Wtorek – Piątek 7:30 – 15:30Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Mokotów przyjmuje interesantów wnoszących skargi, wnioski lub prośby w każdy poniedziałek w godz. 14:00 do 16:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu w kancelarii jawnej tel. 261 824 052) w godzinach pracy.

 

T E L E F O N Y


Portier - tel. 261 824 070 lub 261 824 071

KOMENDA

Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa Mokotów – tel. 261 824 050
Referent prawno – administracyjny– tel. 261 824 054
Informatycy – tel. 261 824 048, 261 824 055
Samodzielny referent (zwrot kosztów podróży osobom wzywanym do WKU, ochrona środowiska, BHP) – tel. 261 824 044

 

Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

Szef Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami – tel. 261 824 060
Specjalista (pracownicze przydziały mobilizacyjne, przydziały mobilizacyjne, ćwiczenia wojskowe) – tel. 261 824 045 lub 261 824 046
Starszy Referent, Referent (ewidencja podoficerów oraz szeregowych, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej oraz o uregulowanym stosunku do służby wojskowej, wydawanie duplikatów książeczek wojskowych, dokonywanie wpisów dot. przeniesienia do rezerwy) – tel. 261 824 066, 261 824 067
Inspektor  (ewidencja oficerów rezerwy, reklamowanie przydziały organizacyjno – mobilizacyjne, wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy oraz osobom nie podlegającym powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej, archiwum) – tel. 261 824 065

 

Wydział Rekrutacji

Szef Wydziału Rekrutacji – tel. 261 824 040
Oficer wydziału (zawodowa służba wojskowa, służba kandydacka) – tel. 261 824 064

Specjalista (służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe, Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa) – tel. 261 824 059, 261 824 056
Inspektor (służba przygotowawcza, szkolnictwo wojskowe, Narodowe Siły Rezerwowe, zawodowa służba wojskowa) – tel. 261 824 062
Starszy referent (współpraca ze społeczeństwem, promocja Wojska Polskiego, zawodowa służba wojskowa) – tel. 261 824 058

Pion Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – tel. 261 824 041
Kierownik Kancelarii Jawnej – tel. 261 824 052, fax 261 824 052
Kierownik Kancelarii Tajnej – tel. 261 824 051
E-mail: wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Mokotów
Winnicka 1
02-095 Warszawa
tel. 261824070
fax. 261824052
wku.warszawa.mokotow@ron.mil.pl